Vredo Kantonnier

De laatste vernieuwing binnen ons machinepark voor groenonderhoud betreft “de katonnier”, een smalspoor zuig-klepelcombinatie die met minimale asdruk op elke gewenste plek kan maaien en het maaisel direct meeneemt.

terug naar machinepark