Aanlegplaatsen De Marrekrite Alde Feanen

Voor Recreatieschap De Marrekrite hoogt Jelle Bijlsma BV de aanlegplaatsen in het nationaal park Alde Feanen op.

De aanlegplaatsen zijn slecht bereikbaar voor rijdend materieel. De grond en ons materieel wordt dus via het water aangevoerd. Bovendien vinden de werkzaamheden plaats op een zachte veenbodem. Al het materieel staat dus op brede rupsen.

terug naar projecten