Beschoeiing De Deelen en Rottige Meente

Voor Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied plaatsen wij beschoeiing in twee natuurgebieden.

In het natuurgebied De Deelen nabij Heerenveen maken wij beschoeiing van palen en wilgentakken. De ruimte tussen de palen wordt opgevuld met rijshout. Zo maken we hier een natuurlijke beschoeiing voor het beschermen van de legakkers.

In het natuurgebied De Rottige Meente nabij Wolvega hebben we paal-schot beschoeiing gezet om de beheerspaden te beschermen tegen uitspoelen.

terug naar projecten