Herinrichting Fochteloerveen

In  opdracht van Dienst Landelijk Gebied wordt het unieke natuurgebied  Fochteloerveen uitgebreid.

Rondom het laatste hoogveennatuurgebied in  Nederland, beheerd door natuurmonumenten, worden door Jelle Bijlsma BV nieuwe  waterkerende kades aangebracht. Bovendien worden er diverse waterbeheersende maatregelen genomen. Jelle Bijlsma BV brengt hiervoor duikers, onderleiders en overstortputten aan.

Het doel van deze nieuwe kades en andere  waterbeheersende maatregelen is om  het waterpeil langer kunstmatig hoog te kunnen houden in het kwetsbare  natuurgebied.

Om het gebied ook voor publiek toegankelijk te houden, worden  bovendien diverse aanvullende maatregelen genomen. Zo worden parkeerterreinen  aangelegd, passeerstroken uitgebreid en wordt een fietspadstelsel van ca. 6  kilometer uitgebreid.

terug naar projecten