Innovatieve slibberging en beschoeiing Sneekermeer

In opdracht van Provincie Fryslân voert Jelle Bijlsma BV een innovatieve project uit op het gebied van slibberging en beschoeiing langs de oevers van het Sneekermeer.

Langs de oevers plaatsen we beschoeiing van palen met hiertussen een rubberen mat. Hierachter kan dan slibberging plaatsvinden.

terug naar projecten