Kadeverbetering Terkaple

Bij het gemaal "De lege Wâlden" aan de Oenemawei in Terkaple voert Jelle Bijlsma BV een kadeverbeteringsproject uit in opdracht van Wetterskip Fryslân.

Achter het gemaal ligt een recreatiegebied met veel pleziervaart. Door de uitvoering van het project wordt dit gebied opgeknapt. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van hardhouten damwand, stalen damwand, paalschotbeschoeiing en het ophogen van de kade en de landtong.

terug naar projecten