Landgoed Stania State

In opdracht van Staatsbosbeheer en de gemeente Tytsjerksteradiel voert Jelle Bijlsma BV diverse werkzaamheden uit rondom het landgoed Stania State.

Aan de Dokter Kijlstraweg legt Jelle Bijlsma BV een nieuw parkeerterrein aan. Dit parkeerterrein wordt gedraineerd, opgehoogd met lava en verhard met kunststof grastegels. De grastegels worden ingezaaid met graszaad en zo ontstaat er op den duur een "groene" parkeerplaats.

Achter het bestaande parkeerterrein wordt de grond van een perceel verbeterd door het leggen van drainage. Deze werkzaamheden dienen om het parkeren en het houden van evenementen rondom Stania State te verbeteren.

In opdracht van staatsbosbeheer worden de historische parkvijvers  in het park "Stania State" uitgebaggerd.

Het betreft periodiek onderhoud dat eens in de  twintig jaar moet worden uitgevoerd. Een deel van het baggerslib is licht vervuild. Dit wordt in onze vloeistofdichte rupsdumpers afgevoerd. Om overlast in het park te voorkomen zijn de vijvers leeggepompt. De aanwezige vissen zijn overgezet.

Het baggerslib wordt in onze rupsdumpers via de leeggepompte vijvers afgevoerd. Hiermee is het aantal vervoersbewegingen in het park over de paden tot een minimum beperkt gebleven.

 

terug naar projecten