Natuurbouw Alde Feanen fase 3

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied voert Jelle Bijlsma BV de derde fase van de herinrichting van het Nationaal Park "Alde Feanen" uit. De werkzaamheden vinden plaats ten Noordwesten van Earnewâld in het natuurgebied Alde Feanen.

Het betreft in hoofdzaak werkzaamheden ten behoeve van het verbeteren van de waterhuishouding. Deze werkzaamheden bestaan globaal uit het plaatsen van gemalen, het baggeren van ringvaarten, het graven van nieuwe waterpartijen en kanoroutes en het aanleggen van een kanoduiker en een vispassage. Tevens wordt de Dominee Bolleman van der Veenweg opgehoogd en het opnieuw geasfalteerd.

De ondergrond van het natuurgebied de Alde Feanen bestaat voornamelijk uit veen. Dit maakt het gehele gebied slecht bereikbaar voor materieel. Jelle Bijlsma BV heeft door het werkgebied een zandbaan met een rijplatenbaan aangelegd. Onze Terra Gator rupsdumpers zijn onmisbaar bij werkzaamheden in dit soort terreinen. Hiermee is zand het werk in gereden en een zandbaan gerealiseerd over de bestaande beheerspaden. Hierna is er een rijplatenbaan over de zandbaan gelegd om toegang tot het werk te krijgen. Inmiddels is het werk toegankelijk gemaakt en zijn er diverse vaarten en watergangen schoon gebaggerd, waaronder de "Ringfeart".

Op dit moment is Jelle Bijlsma BV bezig met het uitgraven van de "petgaten" en kanoroutes en met het plaatsen van inlaten, stuwen en vlonderpaden. Dit alles voor het verbeteren van de waterhuishouding en de uitbreiding van het natuurgebied. In het natuurgebied zijn in het verleden de zogenaamde "petgaten" ontstaan door het turfsteken.

terug naar projecten