Noordelijke Elfstedenvaarroute

Jelle Bijlsma is bezig de laatste fase van de Noordelijke Elfstedenvaarroute te verbeteren. Het betreft hier een tracé van ca. 11 kilometer lang wat verbreed en uitgediept wordt en bovendien van walbeschoeiing wordt voorzien.

Na het afronden van de derde fase heeft Jelle Bijlsma BV, in de afgelopen twee jaar, het tracé Franeker-Bartlehiem in zijn geheel onder handen genomen.

In het gehele project is ca. 350.000m3 grondverzet, 140.000m3 baggerspecie verwijderd en ca. 44 kilometer walbeschoeiing geplaatst, met bijkomende werkzaamheden.

terug naar projecten