Persleiding Houtigehage, Rottevalle en Drachtstercompagnie

Project Aanleggen persleiding Hurdegaryp - Burgum
Opdrachtgever Wetterskip Fryslân
Start September 2015
Gereed Juni 2016

Wat gaan we doen?:

Eind september 2015 zijn we gestart met ons project: Aanleggen persleiding Houtigehage, Rottevalle en Drachtstercompagnie in opdracht van Wetterskip Fryslân.

We leggen voor deze drie dorpen een nieuwe rioolpersleiding aan en verwijderen de oude asbestcement leiding. Totaal leggen we 8 kilometer nieuwe leiding aan, renoveren we drie rioolgemalen en maken we 18 gestuurde boringen onder wegen en watergangen door.

terug naar projecten