Persleiding Hurdegaryp Burgum

Project Aanleggen persleiding Hurdegaryp - Burgum
Opdrachtgever Wetterskip Fryslân
Start Juni 2016
Gereed Januari 2017

Wat gaan we doen?:

Eind juli 2016 zijn we gestart met ons project: Aanleggen persleiding Hurdegaryp - Burgum in opdracht van Wetterskip Fryslân.

We leggen een nieuwe rioolpersleiding aan en verwijderen de oude asbestcement leiding langs de Zomerweg. De oude asbestleiding met een diameter van 450mm is grondig aan vervanging toe. De afgelopen jaren hebben we hier al diverse calamiteiten gehad die, door de slechte staat van de leiding, met veel moeite hersteld konden worden. Totaal leggen we 4 kilometer nieuwe leiding aan en maken we 6 gestuurde boringen onder wegen en watergangen door. De nieuwe persleiding van pvc heeft een diameter van 500mm.

terug naar projecten