Sanering Nieuwe vaart Gorredijk

Project Waterbodemsanering Nieuwe vaart Gorredijk
Opdrachtgever Wetterskip Fryslân
Start Februari 2015
Gereed Mei 2015

Wat gaan we doen?:

In opdracht van Wetterskip Fryslân saneren wij de waterbodem van de Nieuwe vaart in Gorredijk. In totaal wordt er 25.000 m3 verontreinigde baggerspecie gebaggerd en afgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats vanaf het water. Onze Volvo EC 300 DLR rupskraan met 18 meter gieklengte, ontgraaft de bagger vanaf een ponton en lost deze in beunbakken. De beunbakken worden met behulp van een duwboot naar een van de overslaglocaties binnen het werk gevaren. Vanaf hier wordt het met een mobiele kraan overgeladen in onze vrachtwagens. Vanaf de overslaglocaties wordt het per as vervoerd naar een erkende eindverwerker. Omdat er met verontreinigde baggerspecie wordt gewerkt, worden de werkzaamheden onder certificaat uitgevoerd. Jelle Bijlsma BV heeft het BRL 7003 certificaat in bezit en mag hierdoor met verontreinigde (water)bodem werken.

terug naar projecten