Sanering Stadsgracht Stavoren

Project Waterbodemsanering Stadsgracht Stavoren
Opdrachtgever Gemeente Súdwest-Fryslân
Start Februari 2016
Gereed Mei 2016

Wat gaan we doen?:

In Opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân voeren wij een waterbodemsanering uit in de stadsgracht van Stavoren. In totaal gaat het om ca. 30.000 m3 baggerspecie die vrijkomt uit de stadsgracht. Hiervan is ongeveer de helft ernstig veronreinigd. De baggerspecie wordt door onze rupskraan op ponton ontgraven en gelost in beunbakken. Deze beunbakken worden naar de overslaglocatie gevaren waar we het laden in onze vrachtwagen. Vanaf de overslaglocatie vervoeren we het per as af naar een erkende verwerker.

terug naar projecten