CO2-Prestatieladder niveau 5

Sinds maart 2015 zijn wij gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Hiermee tonen wij formeel aan dat wij in Nederland op het hoogst haalbare niveau acteren op het gebied van duurzaamheid. Hierbij is het niet alleen van belang dat wij onze carbon-footprint monitoren en reduceren, maar ook onze leveranciers en onderaannemers beoordelen en bijsturen op het gebied van duurzaamheid. Hieronder een korte uitleg over de CO2-prestatieladder en hoe wij dit vormgeven binnen onze organisatie. Via "Downloads" op deze site zijn de bijbehorende documenten te downloaden.

Wat is de CO2-Prestatieladder?
De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2- emissie. De ladder helpt bedrijven energie te besparen, materialen en duurzame energie te gebruiken. De ladder probeert bedrijven te stimuleren om winst de maatregelen door te voeren binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten.

Het doel van de ladder is het stimuleren van bedrijven om de eigen CO2-emissie - en die van hun leveranciers - te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (informatie afkomstig van www.skao.nl).

Tot op heden genomen maatregelen door Jelle Bijlsma B.V.:

Groene stroom
Om een begin te maken met het verminderen van de CO2-uitstoot is Jelle Bijlsma B.V. begin 2014 overgestapt naar een energieleverancier van groene stroom, namelijk de boerderijstroom van Bierma-Hoogterp. De stroom wordt voor 100% opgewekt door middel van wind en is voorzien van het Certiq-certificaat. Dit is een algemeen erkend certificaat dat wordt afgegeven op duurzaam opgewekte stroom. Klik op het logo hieronder voor meer informatie over waddenstroom (van Greenchoice).

 Logo Waddenstroom

EURO V en VI vrachtwagens
Jelle Bijlsma B.V. heeft in 2014 een nieuwe EURO VI vrachtwagen aangekocht. Daarnaast is ook een EURO V vrachtwagen aangeschaft, waarop twee EURO III vrachtwagens zijn ingeruild.

Zonnepanelen, LED-verlichting, elektrische auto’s

Halverwege het jaar 2015 heeft Jelle Bijlsma BV 280 zonnepanelen laten plaatsen op de loods en op het kantoor. Door deze investering zijn we volledig zelfvoorzienend geworden wat betreft ons energieverbruik. Ook hebben we de verlichting vervangen voor de zeer zuinige LED-verlichting. Daarnaast zijn vijf volledig elektrische auto’s aangeschaft. Ook de kachels in de loods en het kantoor zijn vervangen voor volledig elektrische kachels. Daarmee was 2015 een heel ‘groen’ jaar voor ons! We hopen dit in het komende jaar door te kunnen zetten, door ook onze locatie in Kootstertille van zonnepanelen en een elektrische kachel te voorzien.

IMG 8711

IMG 8705

IMG 8707

Deelname aan initiatieven:

Wanneer je je wilt certificeren voor de CO2 prestatieladder of gecertificeerd bent, dan is het de bedoeling dat je als bedrijf zowel passief als actief deelneemt aan een (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief. Aan welke initiatieven neem Jelle Bijlsma BV deel?

Jelle Bijlsma BV is momenteel samen met Fifty two degrees North een internet applicatie aan het bouwen waarmee onder meer de hoeveelheid brandstof per bedrijfsmiddel (kraan, rupsdumper, shovel, trekker, vrachtwagen, busje, etc) en per werknemer uitvoering zal worden geregistreerd. Het is de bedoeling dat op ieder moment van de dag per bedrijfsmiddel het verbruik inzichtelijk is. Voorts zal het met behulp van de app mogelijk zijn om per bedrijfsmiddel instructies te geven om het rijgedrag aan te passen om zodoende een brandstofbesparing te kunnen realiseren. Naar de brandstofregistratie zullen ook de uren van de werknemers worden geregistreerd. Zowel per bedrijfsmiddel als per werknemers zullen diverse overzichtsrapporten uitgedraaid kunnen worden. Bovendien zullen alle gegevens met één druk op de knop in ons boekhoudsysteem (Metacom) kunnen worden geïmporteerd. Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met Luciën Wilpshaar, +31 6 42382159,info@grip52.com, www.grip52.nl

Grip52

Eén van de directeuren van Jelle Bijlsma (te weten Jelle Coen Bijlsma) is bestuurslid van Cumela in Friesland. Binnen de Friese tak van Cumela staat de CO2 reductie hoog in het vaandel. Het is dan ook een vast agendapunt en de mogelijkheden op het gebied van CO2 reductie worden steevast besproken. Dat het binnen de gehele brancheorganisatie in de aandacht staat blijkt wel uit het initiatief dat Cumela Nederland is gestart in juli 2014. Cumela Nederland gaat voor haar leden het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ organiseren. Cumelabedrijven die gecertificeerd zijn of bezig zijn met het certificeren voor de CO2-prestatieladder kunnen zich aanmelden voor dit meerjarige sectorinitiatief. Door deelname aan dit initiatief voldoet het bedrijf aan één van de eisen van de norm: invalshoek D - participatie - van de CO2-prestatieladder niveau 3. Wil je hieraan graag deelnemen? Meer informatie vind je als op de navolgende link klikt:

Cumela

 

Voorts heeft Jelle Bijlsma zich onlangs gericht op een (nieuwe) deelname aan een initiatief dat er op gericht is om de meest materiële CO2-emissie te reduceren binnen scope 1, te weten de brandstof (diesel). De activiteiten van dit nieuwe initiatief dienen er bij voorkeur op gericht te zijn om een ander (verbeterd) product, dienstverlening dan wel een werkproces te ontwikkelen voor Jelle Bijlsma BV. Met andere woorden: het moet echt van meerwaarde zijn voor Jelle Bijlsma BV en iets concreets opleveren. Om dit te bereiken is Jelle Bijlsma BV lid geworden van het initiatief Nederland CO2 Neutraal. De stichting Nederland CO2 Neutraal heeft als doel bedrijven en organisaties te stimuleren en te ondersteunen om toe te groeien naar een klimaatneutrale onderneming. De stichting Nederland CO2 Neutraal gelooft dat op deze manier een betere toekomst kan worden gecreëerd voor nu, maar zeker ook voor later. Wij gaan voor schonere bedrijven en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Jelle Bijlsma zal bovendien ook deelnemen aan de werkgroepen van Nederland CO2 Neutraal, waarin de reductie van CO2-emissie door brandstofverbruik centraal zal staan door deelname. Wil je meer weten over dit initiatief of wil je zelf deelnemen? Klik dan op de volgende link:

CO2 Neutraal

De overige deelnemers aan het laatstgenoemde initiatief zijn onder meer Hoornstra Infrabouw, Gebr. Van der Lee, Aannemingsbedrijf Geluk, Van Beek Groep, Van Roode Infra, Tomingroep, Meeuwisse en Spie Nederland.

Met deelname aan dit initiatief hebben wij onze reductiedoelstelling van scope 1 behaald, te weten een reductie van 7,5 % in 2015 afgezet tegen het aantal fte’s (in dat jaar) in vergelijking met het referentiejaar 2013. Voor de komende twee jaren hebben we als doelstelling deze reductie te kunnen behouden.

Door op het onderstaande logo te klikken komt u op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen terecht. Hier staat Jelle Bijlsma BV ook als participant op vermeld.

Jelle Bijlsma BV heeft zich aangemeld bij de Nederlandse klimaatcoalitie. De organisaties, bedrijven en instellingen die daaraan deelnemen hebben de ambitie om voor 2050 klimaatneutraal te ondernemen. Jelle Bijlsma BV heeft deze ambitie!

De Nederlandse Klimaatcoalitie

Logostichting

Jelle Bijlsma BV

  • Trynwâldsterdyk 2a
  • 9061 DB Giekerk
  •  
  • Tel: 058 256 15 12
  • Fax: 058 256 33 82
  • E-mail: info@jellebijlsma.nl
  • KvK nr: 01052925

Routebeschrijving