Baggeren

Naast het materieel dat ook geschikt is voor grondverzetprojecten, zijn we met onze baggerboten en eigen vloeistofdichte rupsdumpers en vrachtwagens in staat om diverse baggerprojecten uit te voeren. Zo kunnen wij baggerprojecten uitvoeren in vijverpartijen in dichtbebouwde gebieden, maar ook schonen wij sloten en druk bevaren recreatievaarroutes op.

Sinds kort is Jelle Bijlsma BV in het bezit van het BRL-certificaat voor waterbodemsaneringen. Dit certificaat is verkregen op een waterbodemsanering in de wijk Nijlân te Leeuwarden. Het kwaliteitsysteem en de uitvoeringsorganisatie zijn onderworpen aan een audit. Dit is met succes doorlopen waarna het certificaat voor waterbodemsaneren verkregen is.

terug naar werkzaamheden