Veentransport en maisoogst

Onze rupsdumpers hebben zich niet alleen in grondverzet- en natuurbouwprojecten bewezen maar ook in de landbouw.

Vruchtbare grond betekent alles voor een boer. Om de voedingswaarde van de grond te verhogen, wordt er door verschillende boeren een laag veen op hun akkers aangebracht. Om de bodemstructuur niet te beschadigen, verspreiden wij het veen met onze rupsdumpers over de akkers.

Ook in de door regen geteisterde maïsvelden van Noord Nederland zijn de rupsdumpers uitstekend in staat gebleken werkzaamheden uit te voeren zonder blijvende schade aan het land aan te richten.

terug naar werkzaamheden