Jelle Bijlsma logo Jelle Bijlsma logo Van Assen Sloopwerken logo Van Assen Sloopwerken logo

Downloads CO2 Prestatieladder

2022
Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV (eerste helft 2022)
Nieuwsbrief CO2 (eerste helft 2022)

2021
- Carbon footprint (heel 2021)
- Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV (eerste helft 2021)
- Nieuwsbrief CO2 (1e helft 2021)
Carbon footprint (1e helft 2021)
- Nieuwsbrief CO2 heel 2021
- Emissie inventaris rapport 2021
- Communicatieplan 2021
Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV (heel 2021)

2020
- Communicatieplan
- Emissie inventaris rapport
- Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV (heel 2020)
- Nieuwsbrief CO2 (heel 2020)
- Carbon footprint heel 2020
Carbon footprint eerste half jaar 2020
Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV (1e helft 2020)
CO2 projectdossier 22001 Groenonderhoud Noord
CO2 projectdossier 22002 Groenonderhoud Zuid

2019
Carbon footprint heel 2019
Emissie inventaris rapport 2019
Nieuwsbrief eerste half jaar 2019
Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV (1e helft 2019)
- Communicatieplan
Project 21904 Onderhoud watergangen HHNK (heel 2019)
- Project 21909 Prov. Fryslan Groenonderhoud Noord (heel 2019)
Project 21916 Prov. Fryslan Groenonderhoud Zuid (heel 2019)
- Voortgansrapportage Jelle Bijlsma BV (heel 2019)
- Nieuwsbrief CO2 (heel 2019)

2018
Carbon footprint heel 2018
Carbon footprint eerste half jaar 2018
Emissie inventaris rapport 2017
Energie management actieplan 29-11-2018
Energiebeleidsverklaring jan-2019
Nieuwsbrief eerste half jaar 2018
- Nieuwsbrief heel 2018
Project 11710 Rioolrenovatie herinrichting Kletserlaan (1e helft 2018)
Project 21706 en 21806 Onderhoud watergangen HHNK (1e helft 2018)
Project 21806 Onderhoud watergangen HHNK (heel 2018)
Project 21711 Onderhoud watergangen Smallingerland (1e helft 2018) 
Project 21809 Onderhoud watergangen Smallingerland (heel 2018) 

- Project 31701 Maatregelen waterbeheersing en infrastructuur Vijfhuizen (1e helft 2018)
Project 31701 Maatregelen waterbeheersing en infrastructuur Vijfhuizen (heel 2018)
Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV eerste helft 2018 
- Voortgangsrapportage jelle Bijlsma BV heel 2018

2017
- Carbon footprint heel 2017
Carbon footprint eerste half jaar 2017
Communicatieplan 2017
- Emissie inventaris rapport 2016
- Energie management actieplan 08-02-2017
- Energiebeleidsverklaring nov-2017
- Inventarisatie Stakeholders
- Nieuwsbrief eerste half jaar 2017
- Nieuwsbrief heel 2017
- Project 11710 Rioolrenovatie herinrichting Kletserlaan
- Project 21706 Onderhoud watergangen HHNK (1e helft 2017)
Project 21706 Onderhoud watergangen HHNK heel 2017
Project 21711 Onderhoud watergangen Smallingerland (1e helft 2017) 
Project 31701 Vijfhuizen
- Sector- en keteninitiatieven (1 D 1 3 D 1 3 D 2)
- Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV eerste helft 2017 
Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV heel 2017

2016
4 A 1_1 Ketenanalyse diesel (A.M.)
- Carbon footprint eerste half jaar 2016
- Carbon footprint heel 2016
- Emissie inventaris rapport 2016 (A.M.)
- Energiebeleidsverklaring JBBV jan 2017
- Nieuwsbrief eerste half jaar 2016
Nieuwsbrief heel 2016
- Project 11609 Rioolrenovatie herinrichting Schwartzenberglaan
- Project 21604 Onderhoud watergangen HHNK
- Project 21617 Onderhoud watergangen Smallingerland
- Voortgangsrapportage-Jelle-Bijlsma-BV-heel-2016
- Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV eerste helft 2016

2015
- 4 A 1_1 Scope 3 analyse Jelle Bijlsma 2015
- Voortsgangsrapportage Jelle Bijlsma BV heel 2015
- Voortsgangsrapportage Jelle Bijlsma BV eerste helft 2015
- Sector- en keteninitiatieven (1 D 1 3 D 1 3 D 2)
- Energie management actieplan 17-08-2015
- Jelle Bijlsma BV Nieuwsbr 3
- Emissie inventaris 2015
- Communicatieplan JBBV 2016
- Carbon footprint 2015

2014
- Carbon footprint 2014
- Communicatieplan JBBV 2014
Emissie-inventaris-JBBV 31-03-2014
- Energie management actieplan JBBV 01-12-2014
- Energiebeleidsverklaring JBBV december 2014
- Inventarisatie Stakeholders Jelle Bijlsma
- Jelle Bijlsma BV Nieuwsbr 2 01-12-2014
- Project-Smallingerland-CO2-niveau-5
- Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV 1e halfjaar 2014
- Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV heel 2014