Jelle Bijlsma logo Jelle Bijlsma logo Van Assen Sloopwerken logo Van Assen Sloopwerken logo

Realiseren watergebiedsplan Ferwerderadiel

December 2016 zijn we gestart met ons project: Realiseren Watergebiedsplan Ferwerderadiel in opdracht van Wetterskip Fryslân.

Het project heeft tot doel een betere en ruimere doorstroming van de waterhuishouding te waarborgen. De werkzaamheden zijn verspreid over 6 locaties:
Vijf locaties in de gemeente Ferwerderadiel, bij Stiens, Hallum, Cornjum, Hijum en Raard.
En 1 locatie in de gemeente Dongeradeel (bij de Jaardasloot).

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
Opschonen van watergangen
Aanbrengen van natuurvriendelijk oevers
Aanbrengen en verplaatsen van dammen
Verwijderen en aanbrengen van pvc/beton duikers
Ontgraven vervoeren en verwerken van grond
Opnemen en/of aanbrengen van hekwerken
Aanbrengen betondamliggers

De werkzaamheden bestaan uit het ontgraven, vervoeren en verwerken van 50000m3 uit de watergangen. Het aanpassen en maken van diverse dammen met ruim 400 meter duikers en voorzien van hekwerken.

De ontgravingswerkzaamheden van de watergangen en natuurvriendelijke oevers worden uitgevoerd door middel van Hydraulische graafmachines met GPS.

Het aanbrengen van de duikers en beschoeiingen worden uitgevoerd door middel van een hydraulische graafmachine met assistentie van een Voorman en grondwerker.

Tijdens de werkzaamheden zullen we op een drietal plekken de ontgraving verrichten onder archeologische begeleiding.