Jelle Bijlsma logo Jelle Bijlsma logo Van Assen Sloopwerken logo Van Assen Sloopwerken logo

Gemalen Mieden Tjonger Oost + West en Makkingaasterpolder

Het bestaande gemaal is versleten en aan vervanging toe. Daarnaast spelen de extreme weersomstandigheden een rol om het huidige gemaal te vervangen om nu en in de toekomst de peilen binnen Fryslân te kunnen handhaven.

De bouw bestaat uit het nieuw bouwen van twee gemalen ter vervanging van oude gemaal waarbij het oude gemaal/gebouw deels gerenoveerd wordt. Er worden prefab betonbakken geplaatst waarbij de zwaarste ca. 82 ton weegt.

De werkzaamheden bestaan uit sloop, renovatie en nieuwbouw van gemalen met bijkomende werkzaamheden en worden uitgevoerd door de afdeling beton met assistentie van de diverse machines, lange giek kranen en dumpers etc. 

Eerst worden de tijdelijke maatregelen geïnstalleerd waaronder de TPI’s en vervolgens worden de bouwkuipen gerealiseerd waarna de nieuwe gemalen geplaatst worden en uiteindelijk in bedrijf gesteld worden.

Totaal wordt er circa 200 ton aan prefab onderdelen aangebracht in een korte periode waardoor er efficiënt gewerkt wordt. Naast deze werkzaamheden wordt het bestaande gemaal gerenoveerd en als schakelstation ingericht voor de nieuwe gemalen. Om de bouwtijd te kunnen verkorten is er gekozen voor prefab in plaats van traditionele bouw. De prefab onderdelen worden geplaatst met een 700 ton’s telekraan.

Locatie:
Gemaal Makkingaasterpolder ligt ten noorden van Makkinga, nabij Kuinderweg 3 aan de zuidkant van de Tjonger
in de gemeente Ooststellingwerf.
Gemaal Mieden Tjonger ligt ten noorden van Makkinga, nabij Prikkedaem 3 aan de noordkant van de Tjonger
in de gemeente Heerenveen.