Jelle Bijlsma logo Jelle Bijlsma logo Van Assen Sloopwerken logo Van Assen Sloopwerken logo

Berm- en Slootmaaien

Jelle Bijlsma B.V.  is van oudsher gespecialiseerd in het onderhoud aan watergangen en bermen. Reeds in de beginjaren van het bedrijf werd op dit gebied vooral in de zomermaanden de nadruk gelegd.

Waar het in de beginjaren nog veelal handwerk betrof, heeft zich een verregaande mechanisatie doorgezet. Dit heeft  uiteindelijk geresulteerd in een omvangrijk machinepark met voor elke afzonderlijke situatie speciaal aangepaste machines.

De laatste vernieuwing betreft “de katonnier”, een smalspoor zuig-klepelcombinatie die met minimale asdruk op elke gewenste plek kan maaien en het maaisel direct meeneemt.

Op basis van ons BTR-certificaat (Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur) voeren wij ook langs  de spoorlijn  veel berm- en slootmaaiwerkzaamheden uit.