Klachtenbehandeling

Klachtenbehandeling Jelle Bijlsma B.V.

Jelle Bijlsma BV is ISO 9001:2015 gecertificeerd en heeft de behandeling van klachten gemaakt tot een onderdeel van het kwaliteitssysteem. Het leveren van constante kwaliteit van onze producten en diensten, het streven naar voortdurende verbeteringen van onze processen en de behandeling van klachten spelen daarbij een grote rol.

Wij willen het voor u zo eenvoudig mogelijk maken om een klacht bij ons neer te leggen. Door het behandelen van de klacht streven wij ernaar om u tevreden te stellen. Tevens is het voor ons een moment om onze dienstverlening naar de opdrachtgever toe verder te verbeteren.

Klachtenmanagement
Indien u om welke reden dan ook niet tevreden bent over een product of dienstverlening van Jelle Bijlsma BV, TNF BV of Van Assen BV raden wij u nadrukkelijk aan om uw klacht aan ons kenbaar te maken. Dit vormt voor ons een directe gelegenheid om in te haken op een verbetering van onze eigen organisatie.

Wij verzoeken u om uw klacht zo gedetailleerd mogelijk te omschrijven en daarbij aan te geven waarop uw klacht betrekking heeft (bijvoorbeeld een product, levering, dienst of persoon).

Melden van klachten
Uw klacht kunt u per mail of per post aan ons zenden. We verzoeken u daarbij gebruik te maken van het klachtenformulier. U kunt het klachtenformulier zenden naar Jelle Bijlsma BV, t.a.v. KLACHT, Trynwaldsterdyk 2A, 9061 DB, Gytsjerk. Mailen mag ook naar het adres info@jellebijlsma.nl.

Meer weten over klachtenbehandeling?
Meer praktisch gedetailleerde informatie over de wijze waarop uw klacht door ons in behandeling wordt genomen en opgevolgd treft u aan in de bijlage klachtenbehandeling. De formulieren zijn te downloaden op onze website naast de tekst op deze pagina.

Onze certificering

Wij zijn trots op onze certificeringen. Jelle Bijlsma B.V. heeft de volgende certificeringen: