Onze werkzaamheden

Exotenbestrijding

Rootwave Pro

Met de Rootwave Pro, een elektrische onkruidbestrijder, bestrijden wij vakkundig onkruid en exoten.

De machine stuurt een elektrische lading door de stengel en de wortel van de plant. Door de natuurlijke elektrische weerstand in de plant wordt deze elektrische energie omgezet in warmte. De plant wordt als het ware vanuit de wortel dood gekookt. Doordat alleen warmte gegenereerd wordt in de plantencellen gaat er geen energie verloren naar de omgeving en is er ook geen risico op nevenschade.

Geschikt voor het bestrijden van invasieve exoten

  • Reuzenberenklauw
  • Japanse Duizendknoop
  • Alsemambrosia

Exotenboot

Door de explosieve groei van (exotische) waterplanten groeien watergangen dicht, waardoor overlast kan ontstaan. Met onze exotenboot verwijderen we deze waterplanten met behulp van een vaartuig met een hark.

De harkmethodiek is een revolutionaire nieuwe techniek, waar we de waterplanten verwijderen door de wortels uit de bodem weg te wieden. De vrijkomende wortels en waterplanten drijven naar het wateroppervlak waarna het vaartuig met een speciale opvangbak het verzamelt en op de wal deponeert. Het vrijgekomen maaisel voeren we af naar een erkende verwerker.

Geschikt voor het bestrijden van invasieve exoten

  • Watercrassula
  • Grote kroosvaren
  • Grote waternavel
  • Waterpest

Onze certificering

Wij zijn trots op onze certificeringen. Jelle Bijlsma B.V. heeft de volgende certificeringen: