Jelle Bijlsma logo Jelle Bijlsma logo Van Assen Sloopwerken logo Van Assen Sloopwerken logo

MVO

Door de aard van onze werkzaamheden leggen onze activiteiten een groot milieubeslag op de CO2 uitstoot. Onze projecten kunnen vaak alleen worden gerealiseerd met zware machines die veel brandstof verbruiken. Inmiddels zijn er echter steeds meer mogelijkheden om ook binnen de GWW-sector maatregelen te treffen om op een steeds duurzamere manier projecten te realiseren. Wij nemen daarbij onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid, gezondheid en privacy van onze medewerkers, alsmede onze verantwoordelijkheden voor een goed leefmilieu.

Een goede relatie met onze opdrachtgevers, medewerkers, onderaannemers en leveranciers is van groot belang voor de voortgang van onze organisatie. Door Jelle Bijlsma wordt derhalve veel aandacht geschonken aan veiligheid, gezondheid en welzijn om persoonlijk letsel en/of aantasting van de gezondheid te voorkomen voor alle betrokkenen op onze projecten.  Daarnaast biedt Jelle Bijlsma haar medewerkers regelmatig opleidingen en scholing aan.

Sinds maart 2015 zijn wij gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Hiermee tonen wij aan dat wij in Nederland op het hoogst haalbare niveau acteren op het gebied van duurzaamheid.
De maatregelen die Jelle Bijlsma hiervoor getroffen heeft betreft onder andere de overstap naar groene energie, de aanschaf van milieuvriendelijke en emissiearme machines. Door de implementatie van de GRIP-app (www.grip52.com) worden medewerkers bewust gemaakt van hun rijgedrag en tankgedrag.
Op onze loods en op het kantoor zijn zonnepanelen geplaatst waardoor we volledig zelfvoorzienend zijn geworden wat betreft het energieverbruik.

Jelle Bijlsma zal haar transitie naar een circulaire bedrijfsvoering in 2019 vorm geven. Hierdoor zullen de interne kosten en de belasting op het milieu worden teruggedrongen. Op deze manier proberen we als onderneming onze planeet gezond te houden voor onszelf en voor de toekomstige generaties.

Om haar maatschappelijke betrokkenheid te tonen aan haar omgeving, sponsort Jelle Bijlsma BV vele lokale activiteiten. Daarnaast is sponsoring een manier om de naamsbekendheid te vergroten.