Over ons

Missie en Visie

Missie van Jelle Bijlsma B.V.

De directie van Jelle Bijlsma BV, Van Assen BV en TNF streeft naar kwaliteit-, veiligheid- en milieu bewustwording in alle geledingen van het bedrijf. Jelle Bijlsma levert hoogwaardige en duurzame prestaties met betrekking tot onze activiteiten binnen de sectoren Groen onderhoud, Grondwerk, Kleinschalige infra en Baggerprojecten. Wij creëren daarbij meerwaarde voor opdrachtgevers, aandeelhouders, partners en medewerkers van Jelle Bijlsma.

Visie van Jelle Bijlsma B.V.

Ons doel is om de klant te ontzorgen en de beeldbepalende aannemer van Noord-Nederland te zijn in de sectoren waarin wij opereren. Daarbij nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid, gezondheid en privacy van onze medewerkers, alsmede onze verantwoordelijkheden voor een goed leefmilieu.

Ons managementsysteem en het KAM- zorgsysteem dienen daarom bij de verwezenlijking van de bedrijfsdoelstellingen daadwerkelijk te worden nageleefd, waarbij de van toepassing zijnde wetgeving als uitgangspunt dient. Het systeem is opgezet conform de eisen zoals beschreven in de norm NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001, de Veiligheid Checklist Aannemers VCA**, de NEN Safety Culture Ladder trede 3, de SIKB BRL 7000 met bijbehorende protocollen, CO2-prestatieladder niveau 5, Groenkeur Groenvoorziening 2023 en Kleurkeur 2021, evenals de CROW-publicatie 400. Van Assen BV is gecertificeerd voor de SIKB BRL 9335 en 7500 met bijbehorende protocollen.

De directie wil dat processen zoals deze verwoord zijn of waarnaar verwezen wordt in het handboek, als zodanig worden uitgevoerd door haar medewerkers. Alle medewerkers en ook derden die namens Jelle Bijlsma werkzaamheden uitvoeren, dienen dit beleid te ondersteunen vanuit de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de kwaliteit van onze organisatie en onze dienstverlening. De Jelle Bijlsma Group is technisch, organisatorisch en financieel in control, realiseert zijn activiteiten met eigen materieel en met mensen zoveel mogelijk in dienst van de Jelle Bijlsma Group.

Meer over
Jelle Bijlsma B.V.

Indien u naar aanleiding van onze website vragen heeft of nadere informatie wenst over bepaalde onderwerpen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij komen graag geheel vrijblijvend bij u langs om de verschillende mogelijkheden voor uitvoering van de werkzaamheden met u door te nemen.

Onze certificering

Wij zijn trots op onze certificeringen. Jelle Bijlsma B.V. heeft de volgende certificeringen: