Jelle Bijlsma logo Jelle Bijlsma logo Van Assen Sloopwerken logo Van Assen Sloopwerken logo

Projecten

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste projecten die Jelle Bijlsma BV in uitvoering heeft of reeds uitgevoerd heeft.

Projecten

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste projecten die Jelle Bijlsma BV in uitvoering heeft of reeds uitgevoerd heeft.

Vervangen gemaal Rijperkerk
Vervangen gemaal Rijperkerk
lees meer
NVO Zwolse Vaart
NVO Zwolse Vaart
lees meer
Uitbreiding Chinese begraafplaats
Uitbreiding Chinees deel begraafplaats
lees meer
Baggerwerk Gemeente Leeuwarden
Baggerwerk Leeuwarden/Stiens
lees meer
4 17 12 - Dijkversterking Eemskanaal
Dijkversterking Eemskanaal
lees meer
3 17 01 - Vijfhuizen
Waterbeheersing en infrastructuur Vijfhuizen
lees meer
3 16 10 - Realiseren watergebiedsplan Ferwerderadiel
Realiseren watergebiedsplan Ferwerderadiel
lees meer
2 17 11 - Onderhoud watergangen gemeente Smallingerland
Onderhoud watergangen gemeente Smallingerland
lees meer
1 17 10 - Herinrichting Kletsterlaan
Herinrichting en aanleg riool Kletsterlaan te Drachten
lees meer
4 17 20 - Onderleiders
Onderleiders Lege Wâlden
lees meer
Maaiwerkzaamheden Waldwei
Maaiwerkzaamheden Waldwei
lees meer
3 18 05 - Eliminatie watercrassula Terschelling
Eliminatie watercrassula Terschelling
lees meer
3 19 05 Grondwerk Buurtschap de Klamp fase 2
Buurtschap de Klamp
lees meer
5 19 02 Gemalen Mieden Tjonger Oost + West en Makkingaasterpolder
Gemalen Mieden Tjonger Oost + West en Makkingaasterpolder
lees meer