Groenonderhoud

Onderhoud watergangen en vijvers gemeente Smallingerland

  • Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland
  • Plaats: Diverse locaties Smallingerland
  • Tijdsbestek: voorjaar 2020 - eind 2023

In opdracht van Gemeente Smallingerland onderhoudt Jelle Bijlsma de watergangen en vijvers op diverse locaties in Smallingerland.

Het werk bestaat in hoofdlijnen uit:
- het verwijderen van begroeiing langs watergangen en vijvers;
- het uitmaaien van vijvers en watergangen;
- het maaien van schouwpaden en invasieve soorten;
- het vrijmaken van duiker in- en uitgangen;
- het opruimen van ongewenste (drijven) slootvegetatie; en
- het verrichten van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden.

Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland
Locatie(s): Diverse locaties Smallingerland
Startdatum: Voorjaar 2020
Einddatum: Eind 2023

Terug naar overzicht

Onze certificering

Wij zijn trots op onze certificeringen. Jelle Bijlsma B.V. heeft de volgende certificeringen: