Grondverzet en natuurbouw Rioleringen en watermanagement systemen

Herinrichting en aanleg riool Kletsterlaan te Drachten

  • Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland
  • Plaats: Drachten
  • Start: september 2017
  • Gereed: oktober 2018

De Kletsterlaan is een gebiedsontsluitingsweg welke ten noorden van het centrum van Drachten ligt. De Kletsterlaan verbindt de Folgeren met de Noorderhogeweg.

Werkzaamheden:
De Kletsterlaan wordt over de volle lengte van zo’n 750 meter aangepakt, daarnaast wordt de zijstraat de Frisia tot en met de kruising de Rival ook meegenomen in dit project. De bestaande asfaltweg wordt verwijderd, waarna er een nieuw gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd. Daarnaast wordt er in opdracht van het Wetterskip Fryslân een PE persleiding van rond 400 mm aangelegd in de Kletsterlaan. Als deze nieuwe persleiding aangelegd is zal de oude asbest cement leiding uit de grond verwijderd worden. Tevens worden alle regenwaterafvoeren van de woningen afgekoppeld.

Na het gereedkomen van de riolering wordt de Kletsterlaan weer opnieuw ingericht, de rijbaan wordt een betonverharding met aan weerszijden een accentstrook van gebakken stenen. De rotonde Folgeren/ Kletsterlaan wordt in dit project ook opnieuw ingericht en zal tevens worden voorzien van een nieuwe deklaag. Ook het bestaande fietspad van asfaltverharding langs de Kletsterlaan zal opgebroken worden en hiervoor terug komt een fietspad van prefab betonplaten, ook wel mammoet tegels genoemd.

Fasering:

  • 1e fase Rotonde de Folgeren/ Kletsterlaan
  • 2e fase Rotonde Folgeren tot aan Kruising de Frisa
  • 3e fase De Frisia
  • 4e fase De Frisia - Aansluiting Noorderhogeweg
  • 5e fase Fietspad Kletsterlaan

De totale lengte van de Kletsterlaan is ca. 750 m. Hierin wordt circa. 1500 m hoofdriool gelegd en 800 m PE persleiding. Er wordt 3500 m2 betonverharding aangebracht, circa 3000 m2 aan bestratingsmateriaal en circa. 300 ton asfalt. Daarnaast worden er circa 800 mammoet tegels aangebracht in het fietspad.

De Kletsterlaan was nodig toe aan een herinrichting, want de uitstraling van de oude weg paste niet bij een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Daarom heeft de gemeente Smallingerland besloten om de weg opnieuw in te richten en gelijk de rioleringswerkzaamheden uit te voeren.

Terug naar overzicht

Onze certificering

Wij zijn trots op onze certificeringen. Jelle Bijlsma B.V. heeft de volgende certificeringen: