Grondverzet en natuurbouw Exotenbestrijding

Eliminatie watercrassula Terschelling

  • Opdrachtgever: Provincie Fryslân
  • Plaats: Terschelling
  • Start: oktober 2018
  • Gereed: december 2018

Bij Midsland aan Zee op Terschelling ontgraaft Jelle Bijlsma BV, in opdracht van Provincie Fryslân, in met watercrassula besmette gebieden 40 cm grond af en deze besmette grond wordt in worteldoek afgedekt met schoon zand in een droge duin. De locatie wordt aangevuld met schoon duinzand.

Het transport en de graafwerkzaamheden vinden plaats vanaf een platenbaan om verdere besmetting te voorkomen.

De watercrassula is een uitheemse plant (een exoot uit Australië) en behoort niet op Terschelling aanwezig te zijn. Dit plantje woekert in watergangen en zorgt voor verdringing van de inheemse soorten. Verder blokkeert het de water afvoer op Terschelling. Met deze werkzaamheden proberen we voorgoed te verwijderen.

Terug naar overzicht

Onze certificering

Wij zijn trots op onze certificeringen. Jelle Bijlsma B.V. heeft de volgende certificeringen: