Jelle Bijlsma logo Jelle Bijlsma logo Van Assen Sloopwerken logo Van Assen Sloopwerken logo

Dijkversterking Eemskanaal

In opdracht van Waterschap Noorderzijlvest versterken wij de dijk langs het Eemskanaal.