Jelle Bijlsma logo Jelle Bijlsma logo Van Assen Sloopwerken logo Van Assen Sloopwerken logo

Uitbreiding Chinees deel begraafplaats

Medio november zijn wij gestart met de aanleg van een uitbreiding van het Chinese deel van de begraafplaats Kranenburg. Een terrassen begraafplaats in een halve cirkel gericht naar een Chinese tempel genoemd de Pagode. 

We zijn gestart met het opruimen van de aansluiting op de bestaande Chinese begraafplaats, het aanbrengen van een tijdelijke toegangsweg en het verwijderen van de 'Chinese Leeuwen'. Daarnaast moesten bepaalde oude bomen worden voorzien van bescherming.

Vervolgens zijn we begonnen de teelaarde tot aan de vaste zandlaag te verwijderen. De verwijderde grond moet weer verwerkt worden in de taluds van de begraafplaats. Aansluitend hebben we de begraafplaats opgehoogd met zand. De begraafplaats is een terrassen begraafplaats. Hij gaat met trappen van een halve meter omhoog tot 3,5 meter boven maaiveld. Voor de kerst hebben we zand in lagen van 30 cm aangebracht en tussentijds de verdichting opgemeten.

In het nieuwe jaar zijn we begonnen met het aanbrengen van ruim 500 meter riool met diverse putten en kolken.

Ook hebben we de taluds van de ophoging bekleed met vrijgekomen grond. Aansluitend hebben we het zand afgedekt met ruim 4000 m3 geleverde teelaarde. Dit is een laag van 1.30 meter waar men in wordt begraven.

De paden van de begraafplaats zijn deels verhard en de rest zijn gemengde zand/grond paden. De 1500 m2 verharde paden worden voorzien van een laag Gravier d'or met opsluitingen van 500 m.

Tot slot wordt alles ingezaaid, ingericht met banken en de bestaande inrichting waaronder de twee leeuwen. Medio april zullen de werkzaamheden afgerond worden.