Privacyverklaring Jelle Bijlsma Group

Jelle Bijlsma Group is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing voor de volgende bedrijven:

  1. Jelle Bijlsma BV, statutair gevestigd te Giekerk, kantoorhoudend aan de Trynwaldsterdyk 2A te 9061 DB Gytsjerk, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 01052925, te bereiken via mail info@jellebijlsma.nl of telefonisch 058-2561512
  2. Jelle Beheer Bijlsma BV, statutair gevestigd te Giekerk, kantoorhoudend aan de Trynwaldsterdyk 2A te 9061 DB Gytsjerk, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 01052926
  3. Transportbedrijf Noord-Friesland BV, statutair gevestigd te Giekerk, kantoorhoudend aan de Trynwaldsterdyk 2A te 9061 DB Gytsjerk, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 01036679
  4. Van Assen BV, statutair gevestigd te Gytsjerk, kantoorhoudend aan de Westkern 17 te 9288 CA Kootstertille, per mail te bereiken via info@vanassensloopwerken.nl, tevens te bereiken via het hoofdkantoor Jelle Bijlsma BV in Gytsjerk, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 60353163; voormelde vier bedrijven hierna afzonderlijk alsook tezamen genoemd “Jelle Bijlsma Group”.

Aanleiding
Jelle Bijlsma Group hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jelle Bijlsma BV verwerkt persoonsgegevens van:

  • Contactgegevens (potentiele) opdrachtgevers
  • Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
  • Bezoekers website

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

Persoonsgegevens Bewaartermijn
Voor- en achternaam Minimaal 2 jaar na laatste contact
Adresgegevens Minimaal 2 jaar na laatste contact
Telefoonnummer Minimaal 2 jaar na laatste contact
E-mailadres Minimaal 2 jaar na laatste contact
Locatie voor uitvoeren werkzaamheden Minimaal 2 jaar na laatste contact
Bankrekeningnummer Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
BSN (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting) Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt Minimaal 2 jaar na laatste contact

Jelle Bijlsma Group bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag
Jelle Bijlsma Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel gegevensverwerking Grondslag gegevensverwerking
Het aanbieden en uitvoeren van diensten Uitvoeren overeenkomst
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Uitvoeren overeenkomst
Het afhandelen van jouw betaling Uitvoeren overeenkomst
Verzenden van onze nieuwsbrief Uitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (marketingbelang) bij potentiële klanten.
Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst Wettelijke verplichting
Het aanbieden en uitvoeren van diensten waaronder toolboxen en andere benodigde informatieverschaffing om aan de eisen van de arbo te kunnen voldoen Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Jelle Bijlsma Group in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In een dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld.
Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Jelle Bijlsma Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leverancier voor ICT en accountant en salarisverwerker/ belastingspecialist.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Cookies
Jelle Bijlsma Group gebruikt technische, analytische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social media
Op onze website staan buttons van social media, zoals Facebook, X en Linkedin, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Privacy medewerkers Jelle Bijlsma Group
Jelle Bijlsma Group heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging
Jelle Bijlsma Group neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens of direct via telefoon 058-2561512, emailadres HR@jellebijlsma.nl (personeelszaken).

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: omdat dit niet onze corebusiness is hebben we dit uitbesteed aan een externe ICT-partij/specialist.

Jouw rechten

Rechten Omschrijving
Recht op inzage Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij Jelle Bijlsma Group vastgelegd en bewaard worden.
Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door`Jelle Bijlsma Group.
Recht op overdracht (dataportabiliteit) Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Jelle Bijlsma Group opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Jelle Bijlsma Group al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Jelle Bijlsma Group vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat Jelle Bijlsma Group jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Jelle Bijlsma Group. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren
Jelle Bijlsma Group behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Jelle Bijlsma Group dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Jelle Bijlsma Group te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen
Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op met onze HR-manager via 058-2561512 of HR@jellebijlsma.nl.

Meer over
Jelle Bijlsma B.V.

Indien u naar aanleiding van onze website vragen heeft of nadere informatie wenst over bepaalde onderwerpen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij komen graag geheel vrijblijvend bij u langs om de verschillende mogelijkheden voor uitvoering van de werkzaamheden met u door te nemen.

Onze certificering

Wij zijn trots op onze certificeringen. Jelle Bijlsma B.V. heeft de volgende certificeringen: