Grond, Weg, en Waterbouw

Baggerwerken

Baggerwerk op maat

Naast het materieel dat ook geschikt is voor grondverzetprojecten, zijn we met onze baggerboten en eigen vloeistofdichte rupsdumpers en vrachtwagens in staat om diverse baggerprojecten uit te voeren.

Zo kunnen wij baggerprojecten uitvoeren in vijverpartijen in dichtbebouwde gebieden, maar ook schonen wij sloten en druk bevaren recreatievaarroutes op. Met ons eigen ponton kunnen we ook baggerwerkzaamheden vanaf het water uitvoeren.

Jelle Bijlsma BV is tevens in het bezit van het BRL-certificaat voor waterbodemsaneringen. Het kwaliteitssysteem en de uitvoeringsorganisatie worden jaarlijks onderworpen aan een audit. Dit wordt jaarlijks met succes doorlopen.

Onze certificering

Wij zijn trots op onze certificeringen. Jelle Bijlsma B.V. heeft de volgende certificeringen: