Grond, Weg, en Waterbouw

Rioleringen en watermanagement systemen

Plaatsen van gemalen, hekwerken en stuwen

Bij herinrichtingsprojecten van openbare ruimtes en het bouwrijp maken van nieuwbouwprojecten kunnen wij alle mogelijke rioleringswerkzaamheden uitvoeren. Ook voor het aanleggen van persleidingen en hoofdrioolstelsels kunt u bij ons terecht.

Grondverzetprojecten staan veelal niet op zichzelf. Vaak vindt er ook constructiewerk plaats. Hierbij moet u denken aan het plaatsen van gemalen, hekwerken en stuwen, al dan niet in combinatie met houtconstructies als damwanden en vlonders. Ook hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Dit geldt ook voor grootschalige constructiewerkzaamheden op het gebied van watermanagementsystemen.  Hierbij moet u denken aan het plaatsen van grote duikers in polderlandschappen onder bestaande ringvaarten, al dan niet in combinatie met de aanleg van nieuwe gemalen en stuwen.

Onze certificering

Wij zijn trots op onze certificeringen. Jelle Bijlsma B.V. heeft de volgende certificeringen: